Systemy telezabezpieczeń

Dostarczamy, montujemy oraz uruchamiamy kompletne szafy telezabezpieczeń linii przesyłowych WN

Urządzenia telezabezpieczeń wykorzystywane są do wiarygodnej i bezpiecznej transmisji rozkazów zabezpieczeń w systemach elektroenergetycznych. W przypadku wystąpienia usterki, odgrywają rolę w szybkim i selektywnym odizolowaniu danej sekcji od pozostałej części systemu. Urządzenia telezabezpieczeń mogą zostać wykorzystane do transmisji sygnałów blokujących i wyłączających z wykorzystaniem interfejsów transmisyjnych analogowych, cyfrowych lub opartych o Ethernet/IP.

Certyfikaty

Kontakt

Enercomtel sp. z o.o.

Dane rejestrowe

Enercomtel Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wpis w Sądzie Rejonowym Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 60 000 PLN,

KRS 0000568042,
NIP PL 7822588595,
REGON 36209608600000

Konto bankowe

mBank SA

PLN 24 1140 2004 0000 3602 7578 4120,
EUR 36 1140 2004 0000 3612 0391 1526,
SWIFT/BIC BREXPLPWMBK

Formularz kontaktowy

Telecommunication Technologies

Enercomtel © 2020   |   Design and Implementation by Brandobry