Realizacje

Stacja Elektroenergetyczna

Budowa Stacji Elektroenergetycznej 30/110 kV GPO Mycielin

Na podstawie udzielonego zlecenia, Enercomtel Spółka z o.o. zrealizowała na rzecz Przedsiębiorstwa Budownictwa Energetycznego ELBUD Poznań S.A. zadanie pod nazwą: „Budowa Stacji Elektroenergetycznej 30/110 kV GPO Mycielin”.

Zakres prac objętych zleceniem obejmował dostawę oraz uruchomienie kompleksowego systemu łączności wraz z pracami w systemach nadrzędnych Enea Operator oraz PSE S.A. W ramach zlecenia firma nasza wykonała ponadto rozruch systemów SOT, SSWiN, CCTV oraz KD. 

Certyfikaty

Współpracujemy

Kontakt

Enercomtel sp. z o.o.

Dane rejestrowe

Enercomtel Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wpis w Sądzie Rejonowym Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 60 000 PLN,

KRS 0000568042,
NIP PL 7822588595,
REGON 36209608600000

Konto bankowe

mBank SA

PLN 24 1140 2004 0000 3602 7578 4120,
EUR 36 1140 2004 0000 3612 0391 1526,
SWIFT/BIC BREXPLPWMBK

Formularz kontaktowy

Telecommunication Technologies

Enercomtel © 2024   |   Design and Implementation by Brandobry