Polityka Jakości

Polityka jakości

Przedsiębiorstwo Enercomtel sp. z o.o. jest wiodącym liderem na regionalnym rynku usług z sektora systemów telekomunikacji oraz SOT dla energetyki zawodowej, elektroenergetyki przemysłowej oraz odnawialnych źródeł energii.

Misją przedsiębiorstwa jest świadczenie usług z zakresu realizacji inwestycji, począwszy od projektów budowlanych, poprzez projekty wykonawcze do kompleksowej realizacji procesu budowlanego w ślad za ciągle zmieniającym się otoczeniem bliższym i dalszym, spełniających wymagania i oczekiwania klientów, wymagania prawne oraz wymagania i oczekiwania innych zainteresowanych stron.

Realizując naszą misję oraz mając na uwadze konieczność ciągłego doskonalenia jakości świadczonych usług, kierownictwo Organizacji wdrożyło i utrzymuje system zarządzania jakością spełniający wymagania normy EN ISO 9001:2015.

Zarząd firmy Enercomtel sp. z o.o., w skład którego wchodzą: Piotr Swornowski, Marcin Mądry oraz Gabriel Bętlewski deklaruje realizację niniejszej polityki jakości poprzez osiąganie poniższych celów:

  1. ciągłe podnoszenie kompetencji personelu dydaktycznego i pomocniczego oraz zapewnienie sprawnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, warunkującej skuteczną współpracę i współdziałanie z klientami i innymi zainteresowanym stronami,
  2. kształtowanie pozytywnego wizerunku poprzez kształtowanie przyjaznych relacji interpersonalnych w płaszczyźnie trener-słuchacz oraz uzyskiwanie wysokich efektów kształcenia w obszarze wiedzy oraz umiejętności,
  3. uwzględnianie w działalności wszelkich wniosków oraz uwag zgłoszonych przez klientów i zainteresowane strony, służących poprawie kształcenia oraz partnerstwa, a także poprzez badanie poziomu zadowolenia z wyświadczonych im usług,
  4. budowanie pozytywnych relacji między pracownikami oraz zapewnienie im odpowiedniej infrastruktury i środowiska pracy,
  5. zapewnienie pełnej ochrony danych osobowych, własności klientów oraz warunków zapewniających bezpieczeństwo i higienę nauki i pracy w czasie pobytu w naszym obiekcie,
  6. spełnianie mających zastosowanie wymagań,
  7. ciągle doskonalenie systemu zarządzania jakością.

Zarząd deklaruje, iż wszystkie osoby w przedsiębiorstwie identyfikują się z polityką jakości, akceptują jej założenia i ciągłość doskonalenia systemu zarządzania jakością.

Certyfikaty

Kontakt

Enercomtel sp. z o.o.

Dane rejestrowe

Enercomtel Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wpis w Sądzie Rejonowym Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 60 000 PLN,

KRS 0000568042,
NIP PL 7822588595,
REGON 36209608600000

Konto bankowe

mBank SA

PLN 24 1140 2004 0000 3602 7578 4120,
EUR 36 1140 2004 0000 3612 0391 1526,
SWIFT/BIC BREXPLPWMBK

Formularz kontaktowy

Telecommunication Technologies

Enercomtel © 2020   |   Design and Implementation by Brandobry