• PON-PT 8:00-16:00
 • +48 61 642 00 95
 • biuro@enercomtel.com

Systemy Telekomunikacji

Systemy Telekomunikacji OZE oraz Odbiorców Prywatnych

Oferujemy kompleksowe systemy telekomunikacyjne dla stacji prywatnych przyłączanych do sieci Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) oraz Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) na napięciu SN/110k V lub wyższym.

Każdorazowo dostawa obejmuje projekt wykonawczy uzgodniony z klientem oraz OSD i OSP.

Oferowane systemy zapewniają niezawodną transmisję w protokołach DNP3.0, DNP3.0 overIP, IEC-101, IEC-103, IEC104, a także w innych protokołach i mediach transmisyjnych ustalonych indywidualnie z klientem.

W ramach świadczonych usług dostarczamy łącza dzierżawione dla zapewnienia transmisji danych do OSP wraz z niezbędną infrastrukturą.

Systemy Telekomunikacji Operatora Sieci Dystrybucyjnej

Oferujemy kompleksowe systemy telekomunikacyjne dla stacji elektroenergetycznych 110/SN wszystkich Operatorów Sieci Dystrybucyjnej (OSD).

W zależności od wymagań klienta systemy projektowane i dostarczane są w oparciu o rozwiązania sieci synchronicznych, asynchronicznych bądź w szkieletowej sieci WAN.

Projektujemy, dostarczamy i uruchamiamy systemy na bazie multiplekserów SDH/PDH, sieci OT, rozwiązań MPLS-TP czy IP-MPLS wraz z implementacją urządzeń w systemach nadzoru.

Systemy Telekomunikacji Operatora Systemu Przesyłowego

Oferujemy kompleksowe systemy telekomunikacyjne dla stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć Operatora Systemu Przesyłowego (OSP). Dostarczane rozwiązania są zgodne z obowiązującymi w PSE S.A. standardami technicznymi oraz posiadają wszystkie niezbędne normy i dopuszczenia do pracy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

Dostarczane systemy obejmują swoim zakresem:

 • opracowanie oraz zatwierdzenie dokumentacji wykonawczej
 • dostawę i uruchomienie systemów komunikacji głosowej PABX oraz DECT
 • dostawę i uruchomienie lokalnego węzła sieci WAN BB
 • budowę i certyfikację sieci LAN na obiekcie
 • budowę i pomiary sieci światłowodowej i miedzianej wraz z zakończeniami na panelach ODF oraz MDF
 • dostawę i uruchomienie krotnic SDH wraz z implementacją w systemie nadzoru oraz systemach parasolowych
 • dostawę, pomiary oraz uruchomienie szaf telezabezpieczeń
Systemy Telekomunikacji źródeł wytwórczych

Oferujemy kompleksowe systemy telekomunikacyjne dla elektrowni, elektrociepłowni oraz jednostek JWCD i JWCN.

Dostarczane systemy zgodnie z wymogami standardów technicznych PSE S.A. oraz NCER obejmują swoim zakresem tak skonstruowany system, aby w każdym swoim punkcie spełniał kryterium redundancji zasilania, połączeń oraz logiki działania. Każdy komplet dostarczanych systemów posiada możliwość komunikacji drogą podstawową oraz rezerwową realizowaną po włóknach światłowodowych zgodnie z kryterium dwóch niezależnych dróg geograficznych.

Dostarczane systemy zapewniają bezpieczną komunikację w układach typu Mission-Critical dając pełną elastyczność użytkowania, a w szczególności:

 • transport ruchu E1 dla powiązania węzła SOWE/WIRE ze źródła JWCD poprzez system SDH do układów nadrzędnych Operatora Systemu Przesyłowego (OSP – PSE S.A.)
 • transport ruchu E1 dla powiązania węzła LFC JWCD poprzez system SDH do układów nadrzędnych Operatora Systemu Przesyłowego (OSP – PSE S.A.)
 • powiązanie szaf licznikowych poprzez transmisję szeregową do układów odczytowych zainstalowanych JWCD/JWCN oraz OSP/OSD
 • powiązanie SSiN SE OSD z DCS JWCD.JWCN z wykorzystaniem łączy szeregowych V24 lub RS485
 • powiązanie POTS central PABX dwoma łączami analogowymi a/b – jako telefony wyniesione z centrali PABX PSE S.A. oraz łączem E1-QSIG z obustronnym nagrywaniem rozmów
Systemy Telekomunikacji w oparciu o MPLS-TP

Oferujemy płynne przejście z sieci zbudowanych w oparciu o technologię SDH/PDH/SONET do technologii opartej o protokół MPLS (Multiprotocol Label Switching).

Opracowane rozwiązania pozwalają na stopniową i płynna migrację istniejących łączy do obsługi protokołów MPLS zaprojektowanych z myślą o sieciach optycznych i transportowych. MPLS-TP wprowadza do takich sieci technologię Quality of Service oraz mechanizmy pozwalające lepiej obsługiwać pakiety (np. fast reroute). Dodatkowo, MPLS-TP może obsługiwać sieci, które w warstwie fizycznej są oparte na różnych technologiach, od Ethernetu, przez SONET/SDH do OTN.

Certyfikaty

Współpracujemy

Kontakt

Enercomtel sp. z o.o.

 • ul. Pokrzywno 4A,
  61-315 Poznań
 • +48 61 642 00 95
 • biuro@enercomtel.com

Dane rejestrowe

Enercomtel Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wpis w Sądzie Rejonowym Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 60 000 PLN,

KRS 0000568042,
NIP PL 7822588595,
REGON 36209608600000

Konto bankowe

mBank SA

PLN 24 1140 2004 0000 3602 7578 4120,
EUR 36 1140 2004 0000 3612 0391 1526,
SWIFT/BIC BREXPLPWMBK

Formularz kontaktowy

Telecommunication Technologies

Enercomtel © 2020   |   Design and Implementation by Brandobry