Systemy Telekomunikacji

Systemy Telekomunikacji OZE oraz Odbiorców Prywatnych

Oferujemy kompleksowe systemy telekomunikacyjne dla stacji prywatnych przyłączanych do sieci Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) oraz Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) na napięciu SN/110k V lub wyższym.

Każdorazowo dostawa obejmuje projekt wykonawczy uzgodniony z klientem oraz OSD i OSP.

Oferowane systemy zapewniają niezawodną transmisję w protokołach DNP3.0, DNP3.0 overIP, IEC-101, IEC-103, IEC104, a także w innych protokołach i mediach transmisyjnych ustalonych indywidualnie z klientem.

W ramach świadczonych usług dostarczamy łącza dzierżawione dla zapewnienia transmisji danych do OSP wraz z niezbędną infrastrukturą.

Systemy Telekomunikacji Operatora Sieci Dystrybucyjnej

Oferujemy kompleksowe systemy telekomunikacyjne dla stacji elektroenergetycznych 110/SN wszystkich Operatorów Sieci Dystrybucyjnej (OSD).

W zależności od wymagań klienta systemy projektowane i dostarczane są w oparciu o rozwiązania sieci synchronicznych, asynchronicznych bądź w szkieletowej sieci WAN.

Projektujemy, dostarczamy i uruchamiamy systemy na bazie multiplekserów SDH/PDH, sieci OT, rozwiązań MPLS-TP czy IP-MPLS wraz z implementacją urządzeń w systemach nadzoru.

Systemy Telekomunikacji Operatora Systemu Przesyłowego

Oferujemy kompleksowe systemy telekomunikacyjne dla stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć Operatora Systemu Przesyłowego (OSP). Dostarczane rozwiązania są zgodne z obowiązującymi w PSE S.A. standardami technicznymi oraz posiadają wszystkie niezbędne normy i dopuszczenia do pracy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

Dostarczane systemy obejmują swoim zakresem:

 • opracowanie oraz zatwierdzenie dokumentacji wykonawczej
 • dostawę i uruchomienie systemów komunikacji głosowej PABX oraz DECT
 • dostawę i uruchomienie lokalnego węzła sieci WAN BB
 • budowę i certyfikację sieci LAN na obiekcie
 • budowę i pomiary sieci światłowodowej i miedzianej wraz z zakończeniami na panelach ODF oraz MDF
 • dostawę i uruchomienie krotnic SDH wraz z implementacją w systemie nadzoru oraz systemach parasolowych
 • dostawę, pomiary oraz uruchomienie szaf telezabezpieczeń
Systemy Telekomunikacji źródeł wytwórczych

Oferujemy kompleksowe systemy telekomunikacyjne dla elektrowni, elektrociepłowni oraz jednostek JWCD i JWCN.

Dostarczane systemy zgodnie z wymogami standardów technicznych PSE S.A. oraz NCER obejmują swoim zakresem tak skonstruowany system, aby w każdym swoim punkcie spełniał kryterium redundancji zasilania, połączeń oraz logiki działania. Każdy komplet dostarczanych systemów posiada możliwość komunikacji drogą podstawową oraz rezerwową realizowaną po włóknach światłowodowych zgodnie z kryterium dwóch niezależnych dróg geograficznych.

Dostarczane systemy zapewniają bezpieczną komunikację w układach typu Mission-Critical dając pełną elastyczność użytkowania, a w szczególności:

 • transport ruchu E1 dla powiązania węzła SOWE/WIRE ze źródła JWCD poprzez system SDH do układów nadrzędnych Operatora Systemu Przesyłowego (OSP – PSE S.A.)
 • transport ruchu E1 dla powiązania węzła LFC JWCD poprzez system SDH do układów nadrzędnych Operatora Systemu Przesyłowego (OSP – PSE S.A.)
 • powiązanie szaf licznikowych poprzez transmisję szeregową do układów odczytowych zainstalowanych JWCD/JWCN oraz OSP/OSD
 • powiązanie SSiN SE OSD z DCS JWCD.JWCN z wykorzystaniem łączy szeregowych V24 lub RS485
 • powiązanie POTS central PABX dwoma łączami analogowymi a/b – jako telefony wyniesione z centrali PABX PSE S.A. oraz łączem E1-QSIG z obustronnym nagrywaniem rozmów
Systemy Telekomunikacji w oparciu o MPLS-TP

Oferujemy płynne przejście z sieci zbudowanych w oparciu o technologię SDH/PDH/SONET do technologii opartej o protokół MPLS (Multiprotocol Label Switching).

Opracowane rozwiązania pozwalają na stopniową i płynna migrację istniejących łączy do obsługi protokołów MPLS zaprojektowanych z myślą o sieciach optycznych i transportowych. MPLS-TP wprowadza do takich sieci technologię Quality of Service oraz mechanizmy pozwalające lepiej obsługiwać pakiety (np. fast reroute). Dodatkowo, MPLS-TP może obsługiwać sieci, które w warstwie fizycznej są oparte na różnych technologiach, od Ethernetu, przez SONET/SDH do OTN.

Certyfikaty

Kontakt

Enercomtel sp. z o.o.

Dane rejestrowe

Enercomtel Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wpis w Sądzie Rejonowym Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 60 000 PLN,

KRS 0000568042,
NIP PL 7822588595,
REGON 36209608600000

Konto bankowe

mBank SA

PLN 24 1140 2004 0000 3602 7578 4120,
EUR 36 1140 2004 0000 3612 0391 1526,
SWIFT/BIC BREXPLPWMBK

Formularz kontaktowy

Telecommunication Technologies

Enercomtel © 2020   |   Design and Implementation by Brandobry