Stacyjne systemy SCADA

Projektujemy, dostarczamy oraz implementujemy stacyjne systemy SCADA/telemechaniki

Integrując tym samym produkty automatyki stacyjnej dla sieci przesyłowych oraz podstacji.

Systemy oparte o rozwiązania RTU 560 produkcji ABB reprezentują wysokiej klasy interfejs sieciowy, który oferuje maksymalną elastyczność przy najwyższej liczbie obsługiwanych protokołów dla podrzędnej i nadrzędnej komunikacji sieciowej. To systemy o dużej złożoności stosowane w automatyce sieciowej, posiadające interfejs sterujący. RTU 560 łączy w sobie wszystkie rodzaje modułów IED, równoległych wejść i wyjść sygnałowych, połączeń szeregowych oraz standardów komunikacyjnych, np. poprzez IEC 68150. Wszystkie te dane w czasie rzeczywistym mogą być przesyłane do centralnego systemu dyspozytorskiego SCADA w celu podjęcia działań na sytuacje krytyczne w systemie, np. w celu ochrony aparatury pierwotnej od przeciążeń występujących w systemie elektroenergetycznym.

Umożliwia to optymalizację wydatków inwestycyjnych w długoterminowej perspektywie cyklu eksploatacyjnego oraz czerpanie korzyści z koncepcji elastycznej migracji danych między poszczególnymi modułami komunikacyjnymi w sieci.

Certyfikaty

Kontakt

Enercomtel sp. z o.o.

Dane rejestrowe

Enercomtel Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wpis w Sądzie Rejonowym Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 60 000 PLN,

KRS 0000568042,
NIP PL 7822588595,
REGON 36209608600000

Konto bankowe

mBank SA

PLN 24 1140 2004 0000 3602 7578 4120,
EUR 36 1140 2004 0000 3612 0391 1526,
SWIFT/BIC BREXPLPWMBK

Formularz kontaktowy

Telecommunication Technologies

Enercomtel © 2020   |   Design and Implementation by Brandobry